CAPACITY project

Project ter ontwikkeling van capaciteit inzake palliatieve zorg in de maatschappij (2019-2023)

CAPACITY, oftewel Flanders project to develop capacity in palliative care across society, is een interuniversitair FWO SBO-onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt door de Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven en Universiteit Gent.

Palliatieve zorg is een benadering van zorg gericht op het verbeteren van het welzijn van mensen die te maken krijgen met de uitdagingen van levensbedreigende ziekte. Ondanks substantiële verbeteringen in de palliatieve zorg, zijn er nog steeds heel wat uitdagingen als gevolg van een toename van mensen die gedurende langere periodes palliatieve zorg nodig hebben, terwijl het aantal professionele zorgverleners beperkt is. Het besef groeit dat het inschakelen van meer professionele zorg onvoldoende en onhaalbaar is en dat innovatieve en ‘evidence based’ aanvullende oplossingen nodig zijn om deze uitdagingen aan te pakken. CAPACITY zal deze innovaties aanleveren.

 

 

Doelstelling

Het uitgangspunt van CAPACITY is dat palliatieve zorg een verantwoordelijkheid is van iedereen. Het project heeft als doel bestaande capaciteiten te verbeteren en te versterken en onaangeboord potentieel in de palliatieve zorg te activeren in verschillende actoren.

Het algemene wetenschappelijke doel van CAPACITY is het ontwikkelen en evalueren van innovatieve interventies om brede capaciteitsontwikkeling te realiseren in de palliatieve zorg door een beter begrip en gebruik van het bestaande potentieel.

CAPACITY is een pionier project aangezien het:

 • tot doel heeft sociale innovaties in de palliatieve zorg te realiseren in plaats van louter in te zetten op het innoveren van professionele zorg;
 • een evidence-base zal toevoegen voor Public Health onderzoek inzake palliatieve zorg;
 • nieuwe evidence-based modellen zal ontwikkelen die als doel hebben het taboe rond palliatieve zorg te doorprikken en kennis en interpersoonlijke vaardigheden omtrent palliatieve zorg en sterven te versterken.
   

6 studies

CAPACITY bestaat uit 6 wetenschappelijke studies die inzetten op het ontwikkelen van de capaciteit van individuen, gemeenschappen, sociale diensten en de samenleving.

 • Studie 1: Het ontwikkelen van een online tool (ACP-tool) om personen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen bij het voeren van gesprekken over vroegtijdige zorgplanning.

 • Studie 2: Het ontwikkelen van een ehealth applicatie om patienten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers te ondersteunen.

 • ​Studie 3a: Het ontwikkelen en evalueren van een compassionate city.

 • Studie 3b: Het oprichten van een lokale vrijwilligerswerking in de palliatieve zorg.

 • Studie 4: Het optimaliseren van de kennis, vaardigheden en betrokkenheid van sociaal werkers in de palliatieve zorg.

 • Studie 5: Het ontwikkelen van een bewustwordingscampagne om palliatieve zorg te promoten.
   

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de VUB, KU Leuven en UGent. Dit onderzoeksconsortium werkt bovendien nauw samen met meer dan 36 organisaties uit relevante sectoren, patiënt- en informele zorgorganisaties, relevante middenveldorganisaties, beleidsmakers en organisaties die gespecialiseerd zijn in communicatie.
 

Financiering

CAPACITY wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) voor een bedrag van 2,7 miljoen euro en loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022.

Blijf op de hoogte en volg CAPACITY op Twitter!

 
Share this
Deel dit bericht