Aanbevelingen voor de aanloop naar palliatieve zorg

 • Meer aandacht voor het tijdig opstarten van palliatieve zorg
  Het belang van het tijdig opstarten van palliatieve zorg (zowel in zijn gespecialiseerde als in zijn generalistische vorm) kan niet worden onderschat. Vandaag komt palliatieve zorg pas in beeld als de patiënt is ‘uitbehandeld’ en/of het overlijden op korte termijn wordt verwacht. Door het laattijdig opstarten van palliatieve zorg is die zorg vaak gefragmenteerd en rest er onvoldoende tijd om de doelstellingen van palliatieve zorg te bereiken: lijden en pijn voorkomen en verlichten, en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en existentiële aard behandelen.
   
 • Systematisch opstarten van voorafgaande zorgplanning door zorgverleners bij mensen met een ziekte met een beperkte levensverwachting
  Voorafgaande zorgplanning wordt gedefinieerd als het continue overleg tussen zorgverleners, de patiënt en zijn of haar familie. Onderwerp van het overleg zijn de verwachtingen en wensen van de patiënt over zijn of haar toekomstige zorg. Dergelijk voorafgaand overleg is belangrijk, onder meer voor het geval de patiënt in de toekomst niet meer in staat zal zijn om zelf die voorkeuren te verwoorden of er beslissingen over te nemen. Als de patiënt dat wenst, kan de inhoud van het overleg worden opgeschreven in positieve of negatieve wilsverklaringen. De voordelen van het tijdig opstarten van voorafgaande zorgplanning zijn talrijk: 1) het vergemakkelijkt toegang tot palliatieve zorg, 2) het stimuleert communicatie tussen patiënt, familie en artsen en 3) het leidt tot grotere tevredenheid en betere levenskwaliteit voor de patiënt en de familie.
   
 • Palliatieve zorg toegankelijker maken voor alle patiënten, ongeacht hun gediagnosticeerd ziektebeeld
  Hoewel palliatieve zorg oorspronkelijk bijna exclusief gericht was op kankerpatiënten, definieert de Wereldgezondheidsorganisatie palliatieve zorg als ‘een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensverkortende aandoening’. Palliatieve zorg moet dus een volwaardig onderdeel zijn van de zorg voor alle patiënten die niet meer kunnen genezen, ongeacht hun diagnose.
   

Buy Clearance Price Nike Air Huarache Mens

 
Share this
Deel dit bericht