2 wetenschappelijk onderzoekers (doctoraatsbursaal, 100%)

Placed on: 
07-07-2017
Organisation: 
End-of-Life Care Research Group (VUB-UGent)

Dutch text only

Wil je in een dynamisch onderzoeksteam vernieuwend interdisciplinair onderzoek doen met maatschappelijke impact? Dan ben je bij de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) aan het juiste adres! Wij zoeken 2 gemotiveerde kandidaten die interesse hebben in het behalen van een doctoraat in de Medische Wetenschappen.

Het gaat om de volgende doctoraatstudies:

 1. Studie naar de effecten van voorafgaande zorgplanning bij mantelzorgers van mensen met vergevorderde kanker

 2. Studie over de karakteristieken van levenseindezorg in neonatologie en pediatrie

 

Profiel

 • Academisch diploma tweede cyclus (Master Sociologie, Psychologie, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde,…)
 • Gemotiveerd voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met het oog op het behalen van een doctoraal proefschrift 
 • Goede computerkennis (Word, Excel, PowerPoint, …)
 • Kennis en/of ervaring kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Kennis van verschillende statistische analyses en ervaring met SPSS (ervaring met SAS is een pluspunt voor studie 2)
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in Nederlands en Engels 
 • U bent leergierig en bereid bij te scholen waar nodig
 • U bent flexibel, zelfstandig en planmatig
   

Aanbod

 • Een aanstelling met een doctoraatsbeurs voor een periode van 3 of 4 jaar – mits jaarlijkse gunstige evaluatie (voorziene indiensttreding: 1-10-2017, maar bespreekbaar)

 • Begeleiding bij het wetenschappelijke werk door ervaren onderzoekers

 • Goede omkadering en begeleiding in een multidisciplinaire onderzoeksgroep met internationale reputatie (www.endoflifecare.be)

 • Aangename werkplaats met collegiale sfeer
   

​Plaats tewerkstelling

VUB Jette of UZ Gent (bespreekbaar)

 

Interesse?

Stuur uw motivatiebrief en CV (met vermelding van behaalde graden + voorkeur doctoraatstudie 1 of 2) vóór 09-08-2017 naar bwerrebr@vub.be

 

Doctoraatsstudie 1: Studie naar de effecten van voorafgaande zorgplanning bij mantelzorgers van mensen met vergevorderde kanker

Achtergrond

Voorafgaande zorgplanning maakt deel uit van een zorgcultuur op maat. Voorafgaande zorgplanning is een continu proces van communicatie waarbij een persoon, in samenspraak met zijn naasten en hulpverleners, op voorhand voorkeuren formuleert over de manier waarop hij verzorgd wenst te worden tijdens de rest van zijn dagen en aan het levenseinde. In het ACTION-project wordt baanbrekend onderzoek uitgevoerd over het effect van voorafgaande zorgplanning bij kankerpatiënten en hun mantelzorgers in ziekenhuizen in België, Denemarken, Nederland, Italië, Slovenië en de UK.

Opdracht

 • Verwerking en analyse van reeds verzamelde kwantitatieve data bij mantelzorgers naar het effect van VZP op hun beoordeling van de kwaliteit van de levenseindezorg in 6 Europese landen
 • Opzetten van kwalitatieve interviewstudie met mantelzorgers in Vlaanderen naar hun ervaringen m.b.t. de zorg aan het levenseinde voor hun overladen naaste en de rol van voorafgaande zorgplanning hierin
 • Rapporteren van de resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve analyses (via wetenschappelijke artikels, presentaties op conferenties en populaire media)
 • Schrijven van een doctoraal proefschrift op basis van 6 internationale publicaties

Contact

Indien u verdere informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen met dr. Aline De Vleminck.

 

Doctoraatsstudie 2: Studie over de karakteristieken van levenseindezorg in neonatologie en pediatrie

Achtergrond

Veel kinderen met levensbedreigende aandoeningen ervaren een hoge symptoomlast aan het levenseinde door hun ziekte en door de zware intensieve medische zorgen (spoedopnames, intensieve zorg opnames, chemotherapie…). Hoewel pediatrische palliatieve zorg de laatste jaren sterkt aan het ontwikkelen is in Belgie wordt hierover weinig tot geen onderzoek gedaan. Met deze unieke en vernieuwende doctoraatsstudie zal het voor het eerst mogelijk zijn om levenseinde zorg in neonatologie en pediatrie te evalueren en monitoren. Hierdoor zal het mogelijk zijn verbeterpunten vast te leggen die als basis kunnen dienen om interventies te ontwikkelen die de levenseindezorg kan verbeteren.  

Opdracht

 • Kwalitatieve interviews met artsen en verpleegkundigen werkende op de neonatale intensive care unit
 • Kwalitatieve interviews met ouders
 • Kwalitatieve analyses uitvoeren
 • Kwaliteitsindicatoren ontwikkelen voor pediatrie samen met experts uit het veld
 • Kwantitatieve analyses uitvoeren op “big data”, data verzameld over de zorg verstrekt aan het levenseinde bij alle gestorven kinderen in België
 • Wetenschappelijke artikels schrijven in het kader van een doctoraat

Contact

Indien u verdere informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen met dr. Kim Beernaert.

 
Share this
Deel dit bericht