National Collaborations

Our collaborations in Flanders, Belgium

Anahata vzw
Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie

Centre for Biomedical Ethics and Law - KUL

Coda palliatieve zorg
Christelijke Mutualiteiten
De Voorzorg
Domus medica
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
FNBV
Forum Palliatieve Zorg
Gezinsbond
Kom op tegen kanker
KULeuven LUCAS KU Leuven Lucas
Netwerk De Mantel
Netwerk Palliatieve Zorg BHV vzw
NVKVV
Onafhankelijke Ziekenfondsen
Oncology Research Centre
Omega vzw
Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout vzw
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Socialistische Mutualiteiten
Stichting tegen kanker
UZ Gent Universitair Ziekenhuis Gent
Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid
Vlaamse Alzheimerliga
Vlaamse Ouderenraad
Vlaams Patiëntenplatform
VLOZO
VVSG

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
isp-wiv Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Wit-Gele Kruis

Ziekenzorg CM

Zorgnet Icuro

 

 

 

Women Jordan Shoes

 
Share this
Deel dit bericht