Familie meer betrokken bij levenseindebeslissingen bij dementie

14-06-2019

Dutch text only - Bij meer dan de helft van de mensen met dementie gaat een medische beslissingen vooraf aan het overlijden. In veel gevallen gaat het om het opvoeren van de pijn- en symptoombestrijding. Maar ook het stopzetten van levensverlengende behandelingen met de dood tot gevolg gebeurt nu vaker dan twintig jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van 1998, 2007 en 2013 die onderzoekers van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) analyseerden.

Een van de mogelijke medische beslissingen rond het levenseinde is euthanasie, maar bij dementie is dit in ons land alleen mogelijk als de patiënt nog wilsbekwaam is. Veel meer landgenoten met dementie krijgen sedatie of pijn­bestrijding toegediend, of hun behandelingen worden stopgezet, waarna de dood volgt. In 2013 ging het over 57 procent.

De onderzoekers stellen daarnaast vast dat familieleden vaak betrokken worden bij deze beslissingen rond het overlijden van mensen met dementie - veel vaker dan vroeger. Een medische beslissing die aan de dood voorafgaat en die mogelijk bespoedigt, wordt in twee op drie gevallen  (67,4 procent) besproken met de familie. In 1998 gebeurde dat nog slechts in 12 procent van de gevallen.

Die verschuiving kan het gevolg zijn van de invoering van drie nieuwe wetten in 2002: de euthanasiewet, de wet over de patiëntenrechten en de wet over palliatieve zorg.

Een eerdere bevraging leerde al dat artsen en familie het niet altijd eens zijn over wat er wel en niet nog moet gebeuren. Daarom is het belangrijk om artsen te leren hier betere gesprekken over te voeren.

Wat niet veranderd lijkt te zijn, is de geringe betrokkenheid van mensen  met dementie bij hun eigen levenseinde. In 2013 was er in vijf procent van de overlijdens sprake van een specifiek verzoek van de patiënt, en slechts in acht procent werd de beslissing ook met de patiënt besproken. Wel wordt in licht toenemende mate rekening gehouden met een vooraf opgeschreven of mondeling uitgesproken verzoek van de patiënt om in een bepaalde fase van dementie niet meer verder te willen leven. Dat was het geval bij een kwart van de overlijdens waarbij een medische beslissing werd genomen.

Lees hier het volledige onderzoek: End-of-Life Decision Making for People Who Died of Dementia: A Mortality Follow-Back Study Comparing 1998, 2007, and 2013 in Flanders, Belgium.

Nike Air max Dominate

 
Share this
Deel dit bericht