Huisartsen gezocht voor studie naar voorafgaande zorgplanning

13-12-2016

Dutch text only

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van VUB & UGent voert momenteel onderzoek naar voorafgaande zorgplanning in de huisartsenpraktijk. In deze studie willen ze een interventie testen met als doel voorafgaande zorgplanning (VZP) op te starten in de huisartsenpraktijk. Voor het welslagen van dit project zijn wij op zoek naar een 20-tal huisartsen die willen deelnemen aan de studie. 

U krijgt een goede training aangeboden in het initiëren en uitvoeren van VZP gesprekken met patiënten en hun naasten, alsook in het documenteren van deze gesprekken. Daarnaast krijgt u ook nieuw materiaal ter beschikking dat in uw praktijk kan worden gebruikt (brochures, vragenlijsten, formulieren voor documenteren van besluitvorming). 

Indien u beslist om deel te nemen, wordt u als huisarts op gerandomiseerde wijze toegewezen aan de interventiegroep of aan de controlegroep, waarbij de interventie tijdens de studie enkel geïmplementeerd wordt in de interventiegroep.

Interventiegroep: Huisartsen in de interventiegroep krijgen een training aangeboden, gegeven door dr. Peter Pype (UGent). Deze training bestaat uit twee sessies van telkens 3 uur. Deze trainingsessies zullen plaatsvinden op zaterdag 28/1/2017 en zaterdag 11/2/2017 (9u-12u) in de regio van Gent en Brussel (exacte locatie wordt later meegedeeld). Huisartsen worden getraind in het initiëren en uitvoeren van gesprekken over VZP met patiënten, alsook in het documenteren van deze gesprekken. Nadien wordt van de huisartsen gevraagd om deze gesprekken op te starten met drie patiënten uit hun praktijk. De patiënten worden op deze gesprekken voorbereid d.mv. een informatiebrochure. Tenslotte wordt van de huisartsen gevraagd om een neerslag te maken van de gesprekken op gestandaardiseerde formulieren die opgenomen kunnen worden in het patiëntendossier.

Controlegroep: Huisartsen in de controlegroep leveren de gebruikelijke standaardzorg aan hun patiënten. LOKgroepen uit de controlegroep krijgen na afloop van de studie de mogelijkheid om ook deel te nemen aan de training (juni 2017). Voor het welslagen van de studie hebben wij ook uiteraard gegevens van de deelnemende huisartsen en patiënten nodig. Zowel voor als na de implementatie van de interventie zullen vragenlijsten afgenomen worden. Na afloop van de studie worden ook een aantal kwalitatieve interviews georganiseerd. 

Indien u geïnteresseerd om deel te nemen, kan u contact opnemen met de hoofdonderzoeker Aline De Vleminck.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Basketball Shoes

 
Share this
Deel dit bericht