PERSBERICHT - Artsen en verpleegkundigen positief tegenover levenseindebeslissingen rond geboorte

17-04-2019

Dutch text only - Vlaamse zorgverleners op neonatologie vinden levenseindebeslissingen aanvaardbaar bij ernstige (aangeboren) afwijkingen, zelfs als deze beslissingen buiten het bestaande wettelijk kader vallen.

Zowel voor als na de geboorte is het soms nodig om hartverscheurende medische beslissingen te nemen wanneer een kind ernstig ziek is. Onderzoek van End-of-Life Care Research Group verbonden aan de Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel toonde in een recente studie aan dat Vlaamse neonatologen en neonatale verpleegkundigen zulke levenseindebeslissingen zowel voor als na de geboorte over aanvaardbaar vinden in geval van ernstige (aangeboren) afwijkingen, zelfs wanneer deze beslissingen buiten het bestaande wettelijk kader vallen.

Zowel artsen als verpleegkundigen vinden beslissingen om de behandeling te staken of niet verder te zetten na de geboorte van een ernstig zieke baby aanvaardbaar, en ook beslissingen om de zwangerschap laattijdig af te breken naar aanleiding van ernstige aangeboren afwijkingen worden door de meerderheid van de artsen en verpleegkundigen als aanvaardbaar beschouwd.

Naast de zogenaamde niet-behandelbeslissingen gaf 60% van de neonatologen en 74% van de neonatale verpleegkundigen aan dat ze het in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar vonden om bij pasgeborenen met een ernstige aandoening middelen toe te dienen met het uitdrukkelijke doel om het levenseinde van het kind te bespoedigen. Deze handelingen vallen, in tegenstelling tot in Nederland, momenteel buiten het wettelijk toegestane kader.

Onderzoekster Laure Dombrecht: “Deze hoge aanvaardbaarheid komt waarschijnlijk voort uit de wil om het lijden van het kind te verzachten wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. Hoewel de artsen en verpleegkundigen positiever staan ten opzichte van beslissingen om de behandeling te staken of niet in te stellen, eventueel gepaard met het toedienen van pijnstillende en/of verdovende middelen, is dit soms niet voldoende om het lijden van het kind te verzachten.

Adidas Ultra Boost 3.0 Cny

 
Share this
Deel dit bericht