Waarom men naar het ziekenhuis gaat om te sterven…

17-11-2016

Dutch text only

Er zijn verscheidene redenen waarom chronisch-terminale patiënten in België alsnog naar het ziekenhuis gaan en daar overlijden, zo blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent (UGent). Volgens de huisartsen zijn ziekenhuisopnames echter maar beperkt te vermijden.

In België komt ongeveer de helft van alle inwoners te overlijden in een ziekenhuissetting, en dat aantal ligt veel hoger dan bijvoorbeeld Nederland. Ook blijkt de acute ziekenhuissetting niet optimaal te zijn voor levenseindezorg. Om die redenen onderzocht de onderzoeksgroep ‘Zorg Rond het Levenseinde’ van de VUB en de UGent de redenen waarom mensen naar het ziekenhuis (buiten de palliatieve eenheid) gaan om te overlijden en of deze levenseinde-hospitalisaties vermijdbaar waren.

In meer dan de helft van de opnames was het krijgen van palliatieve zorg of palliatieve behandelingen een van de redenen tot opname. Dat is op zich verrassend, gezien het om opnames gaat buiten de palliatieve eenheid. Het geloof van de familie dat de zorg beter zou zijn in het ziekenhuis droeg bij tot de helft van de opnames. Ook dat is opvallend, omdat eerdere studies aangeven dat de levenseindezorg in het ziekenhuis niet optimaal is.

Slechts 14% van deze ziekenhuisopnames was volgens huisartsen potentieel vermijdbaar. De onderzoekers stellen echter dat met betere ondersteuning van de thuiszorg meer ziekenhuisopnames aan het levenseinde vermeden kunnen worden. In 85% van de gevallen droeg volgens de huisartsen de ontoereikende thuisomgeving ertoe bij dat de patiënt alsnog werd opgenomen aan het levenseinde. Een betere ondersteuning van de thuisomgeving en de mantelzorg lijkt daarom aangewezen.

Daarnaast pleiten de onderzoekers voor een uitbreiding van de alternatieven naast de acute ziekenhuissetting, zoals de palliatieve eenheden, om stervende patiënten op te vangen voor wie de thuisomgeving ontoereikend is.

Air Jordan XVIII 18

 
Share this
Deel dit bericht