Over VZP+

Evalueren van een programma om voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning te introduceren en/of te verbeteren in woonzorgcentra in Vlaanderen

Wat is het doel van dit onderzoek?

Ondanks de toenemende mate aan wetenschappelijk bewijs van het nut van VZP, blijft het voor zorgverleners vaak onduidelijk hoe VZP nu precies optimaal georganiseerd kan worden in de praktijk. Het doel van het VZP+ project is het evalueren van een programma om voorafgaande zorgplanning te introduceren en/of te verbeteren in woonzorgcentra in Vlaanderen: “Wat zijn hier de effecten van?” en “Wat zorgt ervoor dat VZP werkt?”.

Methode

Twaalf woonzorgcentra in Vlaanderen zullen door toeval gelijk verdeeld worden aan een actieve groep en een controlegroep. Het personeel in de woonzorgcentra die bij de actieve groep worden ingedeeld zullen gedurende acht maanden (april t.e.m. november 2018) getraind worden in specifieke thema’s omtrent voorafgaande zorgplanning door een gekwalificeerde trainer worden aangeboden. Daarnaast krijgen ze bijkomende ondersteuning bij de implementatie en verbetering van VZP in hun organisatie. De woonzorgcentra die ingedeeld worden in de controlegroep krijgen dit programma niet, maar krijgen na het beëindigen van de studie wel een beknopte training en inzage in alle materialen die werden aangeboden.

Door middel van vragenlijstonderzoek zullen we gegevens verzamelen. Dit gebeurt in alle twaalf deelnemende woonzorgcentra. In de woonzorgcentra die aan de actieve groep zijn toegewezen, zullen wij tevens in gesprek gaan met de deelnemers van de trainingen, en enkele bewoners en familieleden vragen naar hun ervaringen met voorafgaande zorgplanning.  

Anonimiteit van de gegevens

Bij de bevraging en verwerking van de gegevens wordt volledige anonimiteit gegarandeerd voor alle deelnemers, onder andere door het gebruik van geanonimiseerde unieke nummers. Namen zullen niet worden gekend door de onderzoekers en alle antwoorden op de vragenlijsten zijn daarmee volledig anoniem.

Wat zijn de kosten?

Er zijn voor u geen bijkomende kosten verbonden aan het meedoen met dit onderzoek.

Uitvoering van het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent), in samenwerking met het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KULeuven).

Vragen en deelname

Wilt u meedoen, heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de uitvoerende onderzoekers: Joni Gilissen & Annelien Van Dael

 
 
Share this
Deel dit bericht