Palliatieve zorg in Vlaanderen

Palliatieve zorg, wat is dat? Palliatieve zorg wil de kwaliteit van alle aspecten van het leven van patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten verbeteren. Het is dus veel meer dan enkel pijnbestrijding aan het einde van het leven. 

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent is al jarenlang bezig met het verbeteren van deze zorg. Een 40-tal wetenschappers verrichten in Brussel en Gent baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in zorg rond het levenseinde.

Onderzoek met maatschappelijke impact

Onze onderzoeksgroep houdt zich niet alleen bezig met ‘puur’ wetenschappelijk onderzoek. Wij zorgen er ook voor dat de resultaten uit het onderzoek gebruikt kunnen worden in de praktijk. Zo werken we nauw samen met zorgverleners. Zij bieden ons inzichten uit de praktijk en helpen met het vinden van interessante onderzoeksvragen. In ruil bieden wij aanbevelingen en instrumenten aan om de zorg voor patiënten en naasten te verbeteren.

De onderzoekers creëerden de afgelopen jaren indicatoren om de kwaliteit van palliatieve zorg in Vlaanderen te meten en momenteel rollen we ook enkele zorgprogramma’s uit om de zorg- en levenskwaliteit binnen geriatrische afdelingen, huisartspraktijken, woonzorgcentra, palliatieve thuiszorg bij mensen met ernstige longaandoeningen of de zorg in ziekenhuizen voor mensen met kanker te verbeteren.

 
Share this
Deel dit bericht