Palliatieve zorg in Vlaanderen

De End-of-Life Care Research Group (VUB/UGent) verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in de zorg rond het levenseinde en palliatieve zorg, nationaal en internationaal. Het benutten of valoriseren van deze kennis en expertise buiten het wetenschappelijke veld is een belangrijke doelstelling van de onderzoeksgroep. 

Door continu in interactie te treden met mensen uit de praktijk reiken wij inzichten, instrumenten en aanbevelingen aan waarmee de levenseindezorg optimaal kan verbeterd worden voor patiënten en hun familie.

 
Share this
Deel dit bericht