Palliatieve zorg in Vlaanderen

Waar denk jij aan bij palliatieve zorg? Is het zorg aan het levenseinde of vooral het bestrijden van pijn? Deze percepties zijn hardnekkige misverstanden! Palliatieve zorg moet breder gezien worden. Alle patiënten die geconfronteerd worden met een levensverkortende aandoening kunnen nood hebben aan palliatieve zorg. Onderzoek toont namelijk aan dat de levenskwaliteit van patiënten verbetert als palliatieve zorg tijdig wordt opgestart. Meer nog, tijdige palliatieve zorg kan zelfs het leven verlengen.

Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent)

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, is al jarenlang bezig met het verbeteren van palliatieve en levenseindezorg. Een 50-tal wetenschappers met verschillende achtergronden verrichten in Brussel en Gent baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in dit onderzoeksveld.

Onderzoek met maatschappelijke impact

De onderzoeksgroep houdt zich niet alleen bezig met ‘puur’ wetenschappelijk onderzoek. Ze zorgt er ook voor dat de onderzoeksresultaten gebruikt kunnen worden in de praktijk. Zo wordt er nauw samengewerkt met zorgverleners. Zij bieden de onderzoekers inzichten en helpen met het vinden van interessante onderzoeksvragen. De onderzoekers bieden dan weer concrete aanbevelingen en instrumenten aan om de zorg voor patiënten en naasten te verbeteren.

 
Share this
Deel dit bericht