Palliatieve zorg in Vlaanderen

End-of-Life Care Research Group 2016

Palliatieve zorg, wat is dat? Palliatieve zorg wil de kwaliteit van alle aspecten van het leven van patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten verbeteren. Het is dus veel meer dan enkel pijnbestrijding op het einde van het leven.

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent is al jarenlang bezig met het verbeteren van palliatieve en levenseindezorg. Een 50-koppig team van wetenschappers verricht in Jette en Gent baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in zorg rond het levenseinde en palliatieve zorg, nationaal en internationaal.

Onderzoekster Joni Gilissen legt uit waarom dit onderzoek zo belangrijk is:

 “Palliatieve zorg ver van mijn bed? Helemaal niet! Iedereen komt wel eens in aanraking met iemand die zwaar ziek is of oud is. Of zorg draagt voor zo iemand. En dat maakt dit onderzoeksveld nu juist zo relevant.”

Palliatieve zorg is veel meer dan wat mensen soms denken. Het is een allesomvattende benadering waarbij niet alleen de nadruk ligt op pijncontrole maar ook op de lichamelijke, psychosociale en spirituele noden van elke patiënt met een levensbedreigende ziekte, en dat kan al heel vroeg in het ziekteproces of zelfs vanaf diagnose.

 “Onze onderzoeksgroep houdt zich niet alleen bezig met ‘puur’ wetenschappelijk onderzoek. Wij zorgen er ook voor dat de resultaten uit het onderzoek gebruikt kunnen worden in de praktijk. Zo werken we nauw samen met zorgverleners en andere professionals om instrumenten en richtlijnen te maken die ze echt nodig hebben”, verklaart valorisatiemanager Benjamin Werrebrouck.

De onderzoeksgroep creëerde indicatoren om de kwaliteit van palliatieve zorg in Vlaanderen te meten en momenteel rollen we enkele zorgprogramma’s uit om de zorg- en levenskwaliteit binnen geriatrische afdelingen, huisartspraktijken, woonzorgcentra, palliatieve thuiszorg bij mensen met ernstige longaandoeningen of de zorg in ziekenhuizen voor mensen met kanker te verbeteren.

 
Share this
Deel dit bericht