Palliatieve zorg in Vlaanderen

Palliatieve zorg, wat is dat? Palliatieve zorg wil de kwaliteit van alle aspecten van het leven van patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten verbeteren. Het is dus veel meer dan enkel pijnbestrijding aan het einde van het leven. 

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent is al jarenlang bezig met het verbeteren van deze zorg. Een 40-tal wetenschappers verrichten in Brussel en Gent baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in zorg rond het levenseinde.

Onderzoekster Joni Gilissen legt uit waarom dit onderzoek zo belangrijk is: “Palliatieve zorg ver van mijn bed? Helemaal niet! Iedereen komt wel eens in aanraking met iemand die ziek is of oud is, of iemand die mensen die ziek zijn of oud zijn verzorgt, of iemand die net een naaste verloor. Dat maakt dit onderzoeksveld nu juist zo relevant.”

Mythes over palliatieve zorg

Er bestaan heel wat mythes over palliatieve zorg. Zo wordt er vaak gedacht dat het krijgen van palliatieve zorg betekent dat je snel zal sterven. Fout! Palliatieve zorg gaat over de kwaliteit van het leven, hoelang je ook nog te leven hebt. Palliatieve zorg streeft ernaar dat patiënten met een levensbedreigende aandiening, zelfs vanaf diagnose, vrij zijn van pijn, symptomen en lijden. Recente studies tonen immers aan dat patiënten die tijdig palliatieve zorg krijgen zelfs langer leven.

Palliatieve zorg kan voor iedereen nuttig zijn, niet alleen voor mensen met kanker. Het gaat vaak ook om patiënten met andere levensbedreigende aandoeningen zoals hart-, long-, lever- en nierziekten, of gewoon om kwetsbare ouderen. Internationaal onderzoek toont aan dat ongeveer 70% van alle mensen die sterven, baat hebben bij toegang tot palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is dus veel meer dan wat mensen soms denken. Het is een allesomvattende benadering waarbij niet alleen de nadruk ligt op pijncontrole maar ook op de lichamelijke, psychosociale en spirituele noden van elke patiënt met een levensbedreigende ziekte, en dat kan al heel vroeg in het ziekteproces of zelfs vanaf diagnose.

Onderzoek met maatschappelijke impact

Onze onderzoeksgroep houdt zich niet alleen bezig met ‘puur’ wetenschappelijk onderzoek. Wij zorgen er ook voor dat de resultaten uit het onderzoek gebruikt kunnen worden in de praktijk.

"Zo werken we heel nauw samen met zorgverleners. Zij bieden ons inzichten uit de praktijk en helpen met het vinden van interessante onderzoeksvragen. In ruil bieden wij concrete aanbevelingen en instrumenten aan om de zorg voor hun patiënt en zijn naasten te verbeteren”, verklaart valorisatiemanager Benjamin Werrebrouck.

De onderzoekers creëerden de afgelopen jaren indicatoren om de kwaliteit van palliatieve zorg in Vlaanderen te meten en momenteel rollen we ook enkele zorgprogramma’s uit om de zorg- en levenskwaliteit binnen geriatrische afdelingen, huisartspraktijken, woonzorgcentra, palliatieve thuiszorg bij mensen met ernstige longaandoeningen of de zorg in ziekenhuizen voor mensen met kanker te verbeteren.

 
Share this
Deel dit bericht