De impact van het gebruik van palliatieve thuiszorgondersteuning op de kwaliteit en de kosten van levenseindezorg: een gematchte cohorstudie op populatieniveau.

Date: 
23-08-2019

Auteurs: Maetens A, Beernaert K, De Schreye R, Faes K, Annemans L, Pardon K, Deliens L, Cohen J

Source: 
Tijdschr. voor Geneeskunde, 75, nr. 17, 2019 1001-1011

Deze gematchte cohortstudie evalueert met behulp van gekoppelde administratieve databanken de impact van palliatieve thuiszorgondersteuning op de kwaliteit van de patiëntenzorg en op de gezondheidszorguitgaven in de laatste twee levensweken.
In 2012 overleden in België 107.847 mensen. Op basis van hun individuele kans op gebruik („propensity score”) werd de groep die gebruikmaakte van palliatieve thuiszorgondersteuning in de laatste 720 tot 15 levensdagen (n = 8.837) gematcht met de groep die er geen gebruik van maakte (n = 8.837). De mensen die palliatieve thuiszorg kregen, hadden in de laatste twee weken van hun leven een lager risico op een ziekenhuisopname, een opname op de afdeling intensieve zorgen of een spoedopname. Ze hadden bovendien meer contacten met de huisarts en meer kans om thuis te overlijden. Hun gemiddelde totale zorgkosten waren ook lager.

Air Jordan XIII CP3

 
Share this
Deel dit bericht