Samenwerking

Een belangrijke doelstelling van onze onderzoeksgroep is kennisbenutting (valorisatie) rond levenseindezorg en palliatieve zorg, namelijk het benutten van uitkomsten van onze studies in de dagdagelijkse praktijk van zorgverleners en patiënten door middel van vorming, opleidingen, voorlichting en consultancy.

Onze onderzoeksgroep verricht baanbrekend onderzoek in palliatieve zorg, nationaal en internationaal. Door continu in interactie te treden met mensen uit de praktijk van de palliatieve zorg, trachten wij tools en informatie aan te reiken op maat van hulpverleners en vrijwilligers, waarmee de zorg optimaal kan verbeterd worden voor patiënten en hun familie. Verder delen we onze inzichten ook graag met beleidsmensen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Wat bieden wij aan?

  • instrumenten om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren;
  • vorming en opleidingen voor artsen en andere zorgverleners;
  • lezingen over palliatieve zorg en levenseinde;
  • wetenschappelijke begeleiding en advies van organisaties;

 

 
Share this
Deel dit bericht