Tools voor palliatieve zorg bij toename van de noden

Deel 2: intensievere palliatieve zorgnoden

Instrumenten bij het inschakelen van gespecialiseerde palliatieve zorg

Kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg in Vlaanderen

Een set van kwaliteitsindicatoren om de kwaliteit van palliatieve zorg te meten, monitoren, evalueren en verbeteren.

De tool werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en getest in palliatieve zorgvoorzieningen. Het is een kwaliteitsindicatoren set ontwikkeld die kan gebruikt worden door de palliatieve zorginitiatieven in Vlaanderen om kwaliteit van zorg te evalueren en op termijn te verbeteren.

Het implementatieproject is van start gegaan op 1 mei 2014.

Bent u geïnteresseerd? Meer info op www.endoflifecare.be/kwaliteitsindicatoren

 

InterRAI Palliative Care (interRAI PC)

Dit instrument evalueert de uiteenlopende noden en voorkeuren van ouderen met palliatieve zorgnoden in alle zorgsettings via BelRAI web-applicatie.

De tool bestaat uit het interRAI Palliative Care instrument (interRAI PC), een gebruikershandboek, de Client Assessment Protocols (CAPs) handleiding en het trainingspakket over interRAI PC en de BelRAI webapplicatie.

Het interRAI PC instrument werd vertaald naar het Nederlands en het Frans. Het gebruikershandboek werd vertaald naar het Nederlands en het Frans en werd geïmplementeerd op de online wiki-site. CAPs handleiding werd vertaald naar het Nederlands en het Frans en werd geïmplementeerd op de online wiki-site en de BelRAI web-applicatie. Het interRAI PC instrument werd getest en gevalideerd in 15 woonzorgcentra in Vlaanderen. Minimum twee zorgverleners per woonzorgcentrum hebben de opleiding over het interRAI PC instrument en de BelRAI web-applicatie gevolgd en de verworven kennis doorgeven in hun eigen instelling. De opleiding neemt een dag in beslag en bestaat uit een case om de interRAI suite instrumenten voor te stellen, een toelichting over het interRAI PC instrument, een uiteenzetting over de uitkomsten en beveiligingsmaatregelen en oefeningen op de BelRAI web-applicatie.

De tool is te vinden op de website www.belrai.org. De tool wordt geoptimaliseerd vanaf 2015. De training kan sinds 2014 opgevraagd worden bij LUCAS.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met LUCAS

 
Share this
Deel dit bericht