Voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning

Het kader van woonzorgcentra biedt waardevolle en unieke mogelijkheden om voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning op een gestructureerde wijze te implementeren

Voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning (VZP)

VZP is een continu en dynamisch proces waarin reflectie en dialoog tussen de bewoner, zijn naaste(n) en zorgverlener(s) centraal staat, en waarin waarden en voorkeuren geëxpliciteerd worden en toekomstige zorgdoelen of -beslissingen rond het levenseinde worden besproken en/of gepland. Internationaal onderzoek toont aan dat VZP een gunstig effect kan hebben op de kwaliteit van zorg aan het levenseinde. Daarnaast zorgt VZP ook voor een betere afstemming tussen de wensen en voorkeuren van de patiënt en de verkregen zorg aan het levenseinde. VZP leidt niet tot verhoogde stress, angst en depressieve gevoelens bij de bewoner en zijn naasten.

Woonzorgcentra

Zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis, als in het woonzorgcentrum is het belangrijk om ouderen te betrekken bij hun eigen zorg, voor zover dit mogelijk is. Bewoners in woonzorgcentra hebben immers recht op de meest kwaliteitsvolle (medische) zorg en behandeling naar keuze, of met andere woorden de best beschikbare gezondheidszorg en adequate, afgestemde zorg, waarbij het uiteraard gaat om alles wat wenselijk en medisch zinvol is in de specifieke situatie van de bewoner. Het kader van woonzorgcentra biedt waardevolle en unieke mogelijkheden om VZP op een gestructureerde wijze te implementeren. In een WZC wordt er al vaak met multidisciplinaire teams samengewerkt en wordt er al gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk bewonersdossier. Bovendien wordt in woonzorgcentra steeds vaker de klemtoon gelegd op belevingsgerichte en persoonsgerichte zorg.

 
Share this
Deel dit bericht

Read more