Zorgprogramma Laatste Levensdagen

Het verbeteren van de zorg- en levenskwaliteit aan het levenseinde binnen geriatrische afdelingen

Een meerderheid van de mensen in Westerse landen overlijdt op oudere leeftijd ten gevolge van één of meerdere chronische aandoeningen zoals hartfalen of kanker. Het verstrekken van goede zorg aan het levenseinde voor de oudere patiënt is daarom een prioriteit in onze samenleving. Hoewel een aanzienlijk deel van deze ouderen thuis wenst te sterven, overlijdt een groot deel van hen in het ziekenhuis. De levenseindezorg in het ziekenhuis blijkt echter niet altijd even optimaal te zijn, zeker niet voor oudere patiënten. 

Onze onderzoeksgroep heeft een Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor geriatrische afdelingen ontwikkeld om de zorg tijdens de laatste dagen en uren van het leven zo optimaal en kwaliteitsvol mogelijk laten verlopen.

Het bestaat uit een Zorgleidraad en ondersteunende documentatie, zoals een praktische handleiding voor het personeel en toegankelijke brochures voor naasten en patiënten.

Het is ontwikkeld met uitgebreide input en feedback van zorgverleners werkzaam op acute geriatrie. De eerste versie werd getest op de afdeling geriatrie van het UZGent. Op basis van deze pilootstudie werd het verder verfijnd. De effectiviteit werd in 2015 getest in een cluster gerandomiseerd onderzoek.

 
Share this
Deel dit bericht