Skip to main content

Interview dr. Joni Gilissen in Zorgwijzer : Onderzoek toont nut vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentrum aan

  • March 10, 2021

Dutch text only

Interview met Joni Gilissen in Zorgwijzer (magazine van Zorgnet-Icuro) over het VZP+ project: “ONDERZOEK TOONT NUT VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING IN WOONZORGCENTRUM AAN. Zuchten van verlichting.”

https://zorgwijzermagazine.be/ouderenzorg/zuchten-van-verlichting/