Skip to main content

Interview met Lieve Van den Block in Zorgwijzer (magazine van Zorgnet-Icuro):

  • October 18, 2021

Dutch text only

Interview met Lieve Van den Block in Zorgwijzer (magazine van Zorgnet-Icuro): “VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING IN WOONZORGCENTRA BEGINT BIJ GOED BELEID "Luisteren naar de ballonnetjes". Oktober 2021.

Van complexe aangelegenheden maak je je niet af met een eenvoudige oplossing. Als ze toch een methode naar voor mag schuiven, glimlacht professor Lieve Van den Block, dan liefst een die alle niveaus van zorg en leven bestrijkt. Ze maakt deel uit van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde aan de VUB en UGent, en is voorzitter van het onderzoeksprogramma Aging and Palliative Care. “Afscheid, rouw en alles in de aanloop naar het einde van ons leven zorgt bij menig Vlaming voor ongemak. De zorgsector moet mee de omslag maken.”

https://zorgwijzermagazine.be/ethiek/luisteren-naar-de-ballonnetjes/