Naar inhoud

CAPACITY (FWO-SBO)

Project ter ontwikkeling van capaciteit inzake palliatieve zorg in de maatschappij

Periode

01-2019 tot 03-2023

Abstract project

CAPACITY, ofwel Flanders project to develop capacity in palliative care across society, is een interuniversitair FWO SBO-onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt door de Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven en Universiteit Gent.

Palliatieve zorg wil het welzijn verhogen van mensen die te maken krijgen met een levensbedreigende ziekte. De focus ligt hierbij niet alleen op de patiënt, maar ook op de mantelzorgers of naasten van deze persoon. De laatste decennia werd grote vooruitgang geboekt in de professionele palliatieve zorg. Maar de uitdagingen en noden aan palliatieve zorg zijn, onder meer door vergrijzing en het toenemend aantal mensen met chronische zorgnoden, enorm. Het besef groeit dat het inschakelen van meer professionele zorg onvoldoende en onhaalbaar is en dat innovatieve aanvullende oplossingen nodig zijn om deze uitdagingen aan te pakken. Het nieuwe onderzoeksprogramma CAPACITY wil de capaciteit in het omgaan met ernstige ziekte, mantelzorg, dood, en verlies in de samenleving versterken.

 

CAPACITY group picture

 

Doelstelling

Het uitgangspunt van CAPACITY is dat palliatieve zorg een verantwoordelijkheid is van iedereen. Het project heeft als doel in te zetten op het benaderen en betrekken van actoren in contexten die zich buiten de professionele zorgservices bevinden, zoals burgers, socio-culturele verenigingen, lokale gemeenschappen en de brede samenleving.

Het algemene wetenschappelijke doel van CAPACITY is het ontwikkelen en evalueren van innovatieve interventies om brede capaciteitsontwikkeling te realiseren in de palliatieve zorg door een beter begrip en gebruik van het bestaande potentieel.

CAPACITY is een pionier project aangezien het:

  • tot doel heeft sociale innovaties in de palliatieve zorg te realiseren in plaats van louter in te zetten op het verbeteren van professionele zorg;
  • nieuwe modellen zal ontwikkelen die als doel hebben het taboe rond palliatieve zorg te doorprikken;
  • kennis en vaardigheden omtrent palliatieve zorg en sterven te versterken.

Samenwerking

Het onderzoeksproject CAPACITY wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit onderzoeksgroepen in drie universiteiten:

Dit onderzoeksconsortium werkt bovendien nauw samen met meer dan 36 organisaties uit relevante sectoren, patiënt- en informele zorgorganisaties, relevante middenveldorganisaties, beleidsmakers en organisaties die gespecialiseerd zijn in communicatie.

Deelstudies

1. Het ontwikkelen van een online tool (ACP-tool) om personen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen bij het voeren van gesprekken over vroegtijdige zorgplanning.

2. Het ontwikkelen van een webapplicatie om patienten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers te ondersteunen.

3. Het ontwikkelen en evalueren van een meelevende gemeente (compassionate city).

4. Het oprichten, beschrijven en evalueren van een lokale vrijwilligerswerking die tot stand zal komen binnen de context van een meelevende gemeente.

5. Het optimaliseren van de kennis, vaardigheden en betrokkenheid van sociaal werkers in de palliatieve zorg.

6. Het ontwikkelen van een bewustwordingscampagne om palliatieve zorg te promoten.

Financiering

CAPACITY wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) voor een bedrag van 2,7 miljoen euro en loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022.