Skip to main content

Wat verbetert het?

zorgleidraad wat verbetert het?Het zorgprogramma zorgt voor minder symptoomlast en meer comfort tijdens de stervensfase van mensen die overlijden 

De studie naar het effect van het zorgprogramma voor de laatste levensdagen in de acute geriatrie vond een statistisch en klinisch significante verbetering van het comfort tijdens de stervensfase door implementatie van het programma. Er is ook een duidelijk positief effect op de symptomen en zorgbehoeften van de stervende patiënten.
 

Meer comfort

Onderzoek toont aan dat het comfort van oudere patiënten tijdens de stervensfase (Comfort Assessment in Dying with Dementia Scale, schaal van 0 tot 42) beter was bij patiënten in de interventiegroep dan in de controlegroep (gemiddeld verschil van 4.30; 95% CI 2.07 tot 6.53; P<0.001 en Cohen’s d=.78). Wanneer we keken naar de individuele items van de schaal, vonden we een significante verbetering in de interventiegroep voor pijn, rusteloosheid, kortademigheid, zich verslikken, moeite met slikken, angst, sereniteit, vrede en kalmte in de laatste 48 uur van het leven (alle p-waarden <.05).
 

Minder symptoomlast

Symptomen en zorgnoden (Palliative care Outcome Scale, schaal van 0 tot 50) waren ook significant beter in de interventiegroep dan in de controlegroep (gemiddeld verschil van -2.62; 95% CI -4.96 tot -.71; P=0.009 en Cohen’s d=0.51). We vonden een significante verbetering op het item ‘Voelde de patiënt zich tijdens de drie laatste levensdagen angstig of maakte hij of zij zich zorgen over zijn of haar ziekte of over de behandeling?’ (p<.001).

Op de items die symptoomlast meten vonden we een significante verbetering voor de symptomen hinderlijke slijmvorming en overgeven (gemiddeld verschil tussen interventie- en controlegroep van respectievelijk 0.27 (95% CI .00 tot .54; P=0.05; Cohen’s d=.38) en .23(95% CI .05 tot .35 ; P=0.01; Cohen’s d=.47).

 

Op 15 mei 2017 verschenen de resultaten van deze studie in het gezaghebbende medische tijdschrift “The Lancet” Daarnaast ontving het project ook een bekroning voor beste ‘kwaliteitsverbeterend project’ van het College Geriatrie van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG).

 

prijs Kim Beernaert