Skip to main content

9-stappenplan

 

In negen stappen van de zorgleidraad de standaardzorg maken in uw afdeling

Onze onderzoeksgroep heeft een stappenplan ontwikkeld om het zorgprogramma uit te rollen op uw afdeling. Een werkgroep van zorgverleners, aangevuld met de IT-dienst van het ziekenhuis (voor de integratie in het elektronisch patiëntendossier) en ondersteund door onze coach, implementeert op 6 maanden tijd het instrument, de zorgleidraad, op de afdeling. Wanneer alle stappen doorlopen zijn maakt de zorgleidraad deel uit van de standaardzorg aan het levenseinde op de afdeling.


Voorbereiding

Stap 1: inleiding en voorbereiding

Binnen de afdeling wordt een werkgroep opgericht bestaande uit 2 verpleegkundigen, 1 arts, 1 lid van het PST. Er worden 2 projectleiders aangeduid die samen met de coach de drijvende kracht worden achter de implementatie. 
 

Ontwikkeling

Stap 2: intensieve training

De 2 projectleiders volgen een tweedaagse intensieve training over de zorgleidraad en succesvol implementeren. De werkgroep komt een eerste keer samen en alle zorgverleners op de geriatrie worden geïnformeerd.
 

Stap 3: trainings- en implementatiepakket doornemen

De werkgroep neemt alle materiaal door en voorziet voldoende aantallen voor alle zorgverleners.
 

Stap 4: evaluatie van de levenseindezorg

Dossieranalyse van de levenseindezorg en evaluatie door de werkgroep.
 

Implementatie

Stap 5: zorgleidraad introduceren

De overige zorgverleners op de dienst worden getraind in het gebruik van de zorgleidraad.
 

Stap 6: zorgleidraad gebruiken met intensieve ondersteuning

De zorgleidraad wordt geïntroduceerd op de afdeling. De werkgroep begeleidt de overige zorgverleners op een intensieve manier.
 

Stap 7: zorgleidraad gebruiken met semi-intensieve ondersteuning

De werkgroep begeleid de overige zorgverleners op een semi-intensieve manier.
 

Stap 8: evaluatie en bijsturing van de impementatie 

De werkgroep evalueert het implementatieproces en stuurt samen met de coach bij waar nodig.
 

Bestendiging

Stap 9: evaluatie zorg en consolidatie

Dossieranalyse van de levenseindezorg en evaluatie door de werkgroep. De zorgleidraad wordt standaard gebruikt. Samen met het PST worden er afspraken gemaakt over blijvende opleiding in training van een goede levenseindezorg.

zorgleidraad 9-stappenplan