Skip to main content

Wat is het?

Het zorgprogramma bestaat uit een instrument (de zorgleidraad) en begeleiding bij het implementeren van dit instrument op uw afdeling

Het zorgprogramma laatste levensdagen voor geriatrie helpt om goede levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen, afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. Het helpt met beslissingen rond het herkennen van de stervensfase, het gepast afbouwen van therapieën, communiceren met de patiënt en diens naasten en samenwerken tussen zorgverleners. Voor één afdeling duurt het doorlopen van het programma minstens zes maanden. Daarna kunnen afdelingen zelfstandig het instrument, de zorgleidraad, gebruiken.
 

De zorgleidraad

Het is een zorgdossier en evaluatie-instrument dat wordt gehanteerd wanneer het multidisciplinair team oordeelt dat de stervensfase is aangebroken (dit is wanneer verwacht wordt dat de patiënt binnen enkele dagen of uren zal overlijden). Met behulp van zorgdoelen worden hulpverleners geholpen om goede levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen, afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. In de zorgleidraad wordt de multidisciplinaire zorg in de vorm van aandachtspunten omschreven. Zo moeten artsen en verpleegkundigen elke vier uur de symptomen van de stervende patiënt meten, registreren en rapporteren en ook bespreken binnen het team welke acties ondernomen zullen worden om de symptomen te behandelen. 

De stappen van de zorgleidraad:

zorgleidraad

Training en begeleiding

Het zorgprogramma traint de zorgverleners in het herkennen van de stervensfase, symptoomlast, communicatie en het implementeren op de afdeling.

 • Een intensieve tweedaagse training voor de projectleiders (1 verpleegkundige, 1 arts per dienst) gericht op
  • Het werken met de zorgleidraad en
  • Het succesvol implementeren op de dienst
 • Verschillende trainingspakketten voor de zorgverleners,
 • Een implementatiehandleiding (9-stappenplan) en
 • Een halftijdse coach die een succesvolle implementatie zal coördineren, stimuleren en begeleiden. 
   

Ondersteunende documenten 

 • Een uitgebreide handleiding over het gebruik van de zorgleidraad voor de zorgverleners
 • Handige informatiebrochures voor zorgverleners, patiënten en naasten
  • over de zorgleidraad
  • het herkennen van de stervensfase
  • een dierbare verliezen
  • faciliteiten op de dienst geriatrie