Skip to main content

Vacature: Wetenschappelijk medewerker - thema palliatieve zorg UGent (Dutch text only)

  • April 16, 2021

Wetenschappelijk medewerker bij de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, binnen de vakgroep Volksgezondheid & Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen.

Uitvoerend onderzoeker bij 2 studies:

1. Kwalitatieve studie bij professionals werkzaam in gevangenissen over hun ervaringen met en visie op palliatieve en levenseindezorg in Belgische gevangenissen. Concrete taken: rekrutering deelnemers; uitvoering focusgroepen en interviews; analyse; en uitschrijven rapport (i.k.v. internationale samenwerking).

2. Kwalitatieve studie rond visie van stakeholders op een hospice ingebed in de buurt. Concrete taken: korte literatuurstudie; analyse van (reeds afgenomen) interviews en focusgroepen; uitschrijven rapport (i.k.v. breder EU project).
Verder: meewerken aan ander lopend onderzoek binnen de onderzoeksgroep, naar mogelijkheid en interesse.

Zie de volledige vacature:

https://career012.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job_req_id=18785&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH