Skip to main content

Online symposium Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg in woonzorgcentra

DEEL 1: TOOLS & WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

VZP+ Toolkit

Onderzoek naar hoe VZP in WZC geïmplementeerd kan worden, zorgde voor de VZP+ Toolkit. Dat kan als leidraad dienen om VZP in het WZC in te bedden. 

PACE Steps to Success

Het PACE Steps te Success Programma is een opleidingsprogramma voor WZC dat ontwikkeld en geëvalueerd is in kader van het PACE project. Concreet bevat dit de 6 stappen die een WZC moet nemen om palliatieve zorg te integreren.  

Kwaliteitsindicatoren

Systematisch monitoren en verbeteren van kwaliteit binnen je team!

Zowel de palliatieve eenheden, palliatieve support teams in ziekenhuizen als de multidisciplinaire begeleidingsequipes thuis kunnen gebruik maken van de indicatoren set om intern hun zorg te evalueren en verbeteren waar nodig.

EduPal.Vlaanderen: ondersteuningsaanbod voor implementatie

Rouw, verlies, ziekte, lijden, palliatieve zorg … iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Tegelijk beschikt niet iedereen, thuis of op het werk, over juiste competenties en zelfeffectiviteit om er mee om te gaan. 

Via vorming en training ondersteunt EduPal.Vlaanderen iedereen om deze thema’s het hoofd te bieden.

In het najaar starten we met ondersteuning voor VZP+ en PACE in woonzorgcentra.

Laat uw gegevens na indien interesse in het ondersteuningsaanbod op www.edupal-vlaanderen.be of via mail.

 

DEEL 2: HET BELANG VAN PALLIATIEVE ZORG, OOK TIJDENS COVID-19

COVID-19 heeft vele levens bruut door elkaar geschud, en woonzorgcentra zijn onterecht heel negatief in beeld gebracht. Wat wel feit is: tijdens de COVID-19 periode zijn veel bewoners gestorven.

We denken dat het hebben van een sterk beleid rond palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg - ook al was dit een enorm zware periode - toch hielp, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen omtrent transfereren, medische behandelingen, overleg huisartsen, maar ook omgaan met verdriet bij personeel. Uiteraard, door veel onbekende factoren, de snelheid waarbij besmettingen soms gebeurden, kwam ook een goed palliatief zorgbeleid onder druk te staan. 
Dit gedeelte focuste op de discussie omtrent het belang van palliatieve zorg in WZC, ook tijdens crisissen, zoals het voorbije jaar was.

We lieten twee getuigenissen aan het woord en daarna hadden we een live discussie met Christine De Cafmeyer, directeur van de FPZV, Jan Vanwezer, directeur van WZC De Wingerd en Lara Pivodic, professor aan de onderzoeksgroep. De moderator was professor Joachim Cohen (VUB). 

DEEL 3: KWALITEITSVERBETERING

COVID-19 heeft duidelijk de pijnpunten van de sector verder blootgelegd. Dat creëert ook een momentum en opportuniteit. Het doel van dit symposium was dan ook vooruit kijken. Hoe kunnen we komen tot nog betere en duurzame implementatie van palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg voor elke bewoner van onze Vlaamse woonzorgcentra, gestoeld op deskundigheid en empathie?

Om die “hoe” te beantwoorden, hebben we vanuit het onderzoek en samen met de drie koepels Vlozo, VVSG en Zorgnet-Icuro drie aanbevelingen geformuleerd. 

Deze drie aanbevelingen vormden de inhoudelijke kapstok voor de vele getuigenissen.

 1. Om tot duurzame implementatie van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg te komen, is engagement van alle betrokkenen in het wzc, ook bestuurders, directies en leidinggevenden.
 2. Er is nood aan training, coaching en ondersteuningstrajecten, gebruik makend van op evidentie-gebaseerde tools, die op maat van het WZC kunnen ingezet worden.
 3. Er dient gepaste overheidsfinanciering te komen voor vroegtijdige zorgplanning, palliatieve en levenseindezorgvoor de WZC zelf evenals voor de regionale palliatieve zorg-netwerken en organisaties die een rol hebben in de begeleiding en coaching.

Herbekijk integraal dit gedeelte, inclusief getuigenissen en het discussiepanel achteraf.

 

(bekijk op YouTube via https://youtu.be/cCl_R7OL_p8)

 • Ingeleid door Prof. Lieve Van den Block (VUB, Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde)

 • Met getuigenissen en praktijkervaringen van Nadja Maet (Coördinator opname en begeleiding, Sint-Jozef Zonnebeke), dr. Liesbeth Van Humbeek (Verpleegkundige en senior onderzoeker Geriatrie, Palliatieve Eenheid en Nefrologie, UZ Gent), Gerda Okerman (Consulent Vroegtijdige Zorgplanning, Palliatieve Zorg Gent-Eeklo), Jurn Verschraegen (Directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) en Dr. Michel Reniers en Lucretia Verbert (hospice De Klaproos, Tienen) 
  - deze getuigenissen zitten mee opgenomen in de integrale weergave hierboven

 • Paneldiscussie met

  • Anja Declercq, hoogleraar Centrum Sociologisch Onderzoek KU Leuven & projectleider LUCAS

  • Anneleen Craps, Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg, Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid 
  • Chris Rogier, Sectorverantwoordelijke planning en kwaliteit ouderenzorg, Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid
  • Dr. Koen Herweyers, Coördinerend Raadgevend Arts (CRA)
  • Mathieu Martens, voorzitter Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg, Vlaamse Ouderenraad
  • Vanya Vandevijvere, referentiepersoon PZ en dementie, WZC A. Lacourt Oostende

Moderator: prof. Joachim Cohen
- dit panelgesprek zit mee opgenomen in de integrale weergave hierboven

BELEIDSAANBEVELINGEN N.A.V. DIT SYMPOSIUM

Op basis van alle informatie die is gedeeld tijdens dit symposium, zal de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, beleidsaanbevelingen opstellen. Deze zullen, eens finaal, nog doorgestuurd worden naar alle ingeschrevenen én uiteraard aan beleidsvoerders alsook aan de minister bezorgd worden. Dit document wordt hier later nog toegevoegd. 

VUB Banner block

HUIDIG ONDERZOEK

Ook graag je steentje bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek rond het levenseinde in woonzorgcentra? 

Voor de ontwikkeling van een nieuw zorgprogramma zijn we op zoek naar verschillende personeelsleden van woonzorgcentra om binnenkort deel te nemen aan een eenmalige online groepsdiscussie (na de werkuren). Wij willen graag te weten komen wat jullie noden zijn tijdens de laatste levensdagen van bewoners en hoe een zorgprogramma hierbij zou kunnen helpen.

Het doel is hierbij om zowel de bewoner als de familie optimaal te ondersteunen tijdens de stervensfase.

Voor de discussies zoeken we uiteenlopende profielen: verzorgend en verplegend personeel, vrijwilligers, paramedische staf, artsen, onderhoudspersoneel, leidinggevende functies … de enige voorwaarde is dat je in een woonzorgcentrum werkt of daar regelmatig komt voor je beroep (zoals huisartsen en apothekers).

Denk je graag mee? Laat het dan weten aan onderzoeker Fien Van Sint Jan via fien.vansintjan@ugent.be

Download hier de beleidsnota

'Duurzame implementatie van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in de woonzorgcentra'

Welkomstwoord door Minister Beke

VUB Banner block

OPROEP

Heeft u ook interesse om bij te dragen in het onderzoek rond kwaliteitsverbetering van de laatste levensdagen van bewoners in woonzorgcentra? 

Klik hier voor meer details.

Algemene inleiding

Presentaties onderzoek

 

 

WIJ LEVEREN GEEN AANWEZIGHEIDSATTESTEN MEER AF. 

Deze waren enkel voorzien voor wie live heeft deelgenomen.

Download hier het programma